Koti > Kotisivu > Uncategorized > Työllistymisen monet muodot

Työllistymisen monet muodot

Yhä useampi alansa ammattilainen ei ole enää suorassa työsuhteessa työnantajaansa ja eläkevirka jää monella pelkäksi haaveeksi. Perinteisen työsuhteen sijaan itsensä työllistäminen erilaisin yhtiömuodoin on nykypäivää useilla eri aloilla.

Monilla rakennustyömailla häärii varsinaisen rakennuttajan ohella erilaisia alihankkijoita; kuten putkimiehiä, maalareita ja sähköasentajia. Järjestelystä hyötyvät sekä alihankkijat kuin varsinainen urakoitsijakin. Toinen osapuoli voi vapaasti valita itselleen mieluisat työkohteet sijainteineen ja toimenkuvineen sekä urakoitsija taasen saa vakautta henkilöstön määrään.

Kampaamoissa vuokrapenkit, joissa itsenäisinä yrittäjinä toimivat kampaajat työskentelevät samassa liikehuoneistossa jakaen keskenään asiakaskuntansa, ovat erittäin yleisiä. Tämä on ollut yksi tapa tasata naisvaltaisella alalla muodostuvia työnantajakuluja. Sekä taata kampaajille lomamahdollisuus ilman, että asiakas pettyneenä kääntyy toisen kampaamon puoleen.

Median puolella on jo perinteisesti monet toimittajat, kuvaajat sekä graafikot toimineet freelancerina, tällaisen henkilön työnkuva on hyvin monimuotoinen. Freelancerilla tarkoitetaan henkilöä, jolla voi olla saman aikaisesti useampi työnantaja, työtehtäviä ja joka itsenäisesti päättää työaikansa. Hänet luokitellaan ammatinharjoittajiin sekä kevytyrittäjiin ja hän voi toimia saman aikaisesti myös palkkasuhteessa.

Usein myös erialojen itsenäiset toimijat eli freelancerit perustavat yhdessä osuuskunnan. Tällöin osuuskunnan jäsenten osaaminen tukee muita mukana olevia, sekä suo osuuskunnan osakkaille yrittäjän statuksen sijaan palkansaajan aseman.

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tai elinkeinonharjoittajalla taasen tarkoitetaan usein yksin työskentelevää henkilöä, jonka toimenkuva voi olla kampaaja, puutarhuri, maalari taikka rakennusmestari. Näistä yritysmuodoista käytetään nimitystä toiminimi, t:mi tai YEH. Ammatinharjoittaja on kirjanpitovelvollinen, joka huolehtii itse ennakkoveron maksamisesta kuin hoitaa itsenäisesti myös eläkemaksunsa. Tämä on varsinaisista yritysmuodoista kevytrakenteisin.

Näiden ohella yhtiömuodoista löytyy myös avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai vaikkapa osakeyhtiö. Valinnan mahdollisuuksia on monia, Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeistuksien myötä lähes kuka vain pystyy perustamaan oman yrityksen.

Itsenäisenä yrittäjänä toimiminen tuo tullessaan vapautta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan aikatauluun sekä oman työpanoksen kautta voi suoraan vaikuttaa omien tulojensa kertymiseen – mutta itsenäisenä yrittäjänä työskentely tuo tullessaan myös painavan vastuun.

Jokaiseen yhtiömuotoon liittyy omat lain alaisuutensa ja verotuskäytäntönsä. Joista osa saattaa olla varsin monimutkaisia. Vuotuiset yhtiökokoukset pöytäkirjoineen. Muutokset työttömyysturvassa ja sairaseläkeen perusteissa. Saavat monet yrittäjyyttä ja vaihtoehtoisia työllistymistapoja miettivät epävarmaksi valinnastaan. Mikäli ne tuntuvat hankalilta voi myös perehtyä vaikkapa täältä [kevytyrittäjyyteen:https://frilansfinans.fi, jonka kautta pystyy välttämään osan varsinaisen yrittäjyyden mukanaan tuomista byrokratian kiemuroista. Kevytyrittäjyydessä usein ulkoistetaan laskujen kirjoittaminen ja kirjanpito kolmannelle taholle ja yrittäjä voi keskittyä varsinaiseen toimeensa ja tämähän onkin monen tarkoitus.

Nollasopimusten, pätkätyösuhteiden, yt-neuvottelujen mukanaan tuomat työelämän muutokset ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen. Jolloin monet henkilöt, jotka varsinaisesti eivät yrittäjän uraa olekaan suunnitelleet, joutuvat muutospaineeseen. Joillakin aloilla toimiminen itsenäisenä yrittäjänä voi olla varmin sekä ainut tapa ansaita leipänsä.

Tekipä työtään palkkasuhteessa tai itsenäisenä yrittäjänä, on nykyajan hektisen elämän myötä korostunut toimenkuvan mielekkyys ja työn sovitettavuus omaan yksityiselämään. Työsuhteilta toivotaan joustoa elämäntilanteiden mukaan. Tämä onkin ollut useille myös kannustin työllistää itsensä perinteisestä työsuhteesta poikkeavalla tavalla. Itsenäinen toimiminen tuo vapauden valita.

Harvinaiseksi on myös käynyt koko työikäisyyden kestävä palkkasuhde tai työura, joka koostuu yhdestä toimenkuvasta. Millaiseksi työllistyminen ja työnkuvat muuttuvat robottitekniikan yleistymisen myötä on arvailujen varassa.

Saatat pitää myös...

travel-agency