Koti > Kotisivu > Uncategorized > Asiakassuhteiden hallinta on tärkeää poliitikolle

Asiakassuhteiden hallinta on tärkeää poliitikolle

Poliitikolla on työssään paljon viiteryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Äänestäjät ovat poliitikon asiakkaita ja hän edustaa äänestäjiään ja puoluettaan toimiessaan poliittisissa luottamustehtävissä. Varsinaisen parlamentaarisen työn lisäksi poliitikon työ sisältää paljon kansalaissuhteiden ylläpitämistä ja edistävää asiakastyötä. Poliitikon työ on itseasiassa suurelta osin työtä ihmisten kanssa ja yhteydenpito äänestäjiin ja muihin sidosryhmiin on poliitikolle ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää, että poliitikon ja kansalaisten välille muodostuu luottavainen suhde. Poliitikkokaan ei enää ole yksin muistioiden tai mahdollisen avustajan muistiinpanojen varassa. Asiakkuudenhallinta voidaan hoitaa nykyään tietotekniikan avulla. Asiakkuudenhallinta ohjelmisto voidaan räätälöidä yksilöllisesti poliitikon tarpeita ajatellen. Kun apuna on asiakassuhteen ylläpitoon erikoistunut ohjelmisto, niin poliitikolta säästyy paljon aikaa itse päätös- ja valmistelutyöhön sekä edustustehtäviin.

Asiakkuudenhallinnasta puhuttaessa käytettään usein kirjainyhdistelmää “CRM”. Tämä kansainvälisesti käytössä oleva lyhenne tulee sanoista: Customer Relationship Managment, eli asiakassuhteiden hallinta. Tässä artikkelissa kerromme, mitä CRM oikeastaan tarkoittaa ja näytämme kuinka tärkeää asiakassuhteiden hallinta on tärkeää menestyvälle poliitikolle.

Kansalainen on poliitikon asiakas

Poliitikko edustaa omien ja edustamansa puolueen toimintapoliittisten linjauksien kautta kansalaisia. Riippuen asian laajuudesta ja luonteesta, yksittäisellä poliitikolla on enemmän tai vähemmän henkilökohtaista vaikutusvaltaa asian suhteen. Kansalainen on politiikassa tärkein asia. Poliitikot eivät toimi (tai eivät ainakaan saisi toimia) vain omien etujensa ajajina. Nykyään politiikka on läpinäkyvämpää kuin ennen ja äänestäjien on helppo seurata, miten poliitikko toimii EU-parlamentissa, eduskunnassa tai kunnanvaltuustossa. Paikallinen vaikutustyö esimerkiksi kunnanvaltuustossa onkin usein hyvin tärkeää työtä poliitikoille, koska siellä he vaikuttavat oman asuinkuntansa päätöksenteossa.

Tänä päivänä poliitikot ovat läsnä myös sosiaalisessa mediassa, jonka kautta kansalaisten on helppo lähestyä heitä. Sosiaalisessa mediassa piilee myös riskinsä. Suomessakin on lukemattomia esimerkkejä siitä, että liian varomaton kommentti sosiaalisessa mediassa on aiheuttanut jopa erovaatimuksia. Puolueet ovat myös erottaneet jäseniään internetissä tapahtuvan kirjoittelun seurauksena.

Usein sanotaan, että poliitikolle ääni vaaliuurnassa on sama kuin yrittäjälle euro kassassa. Tämä sanonta pitää täysin paikkansa. Poliitikolle uran kannalta on tärkeää, että hän voi jatkaa poliittisissa tehtävissä. Vaaleissa poliitikkojen luottamus mitataan. Äänestäjien täytyy olla tyytyväisiä poliitikon aikaansaannoksiin. Ennen vaaleja poliitikot ovat esillä entistä enemmän, koska haluavat varmistaa valituksi tulemisen. Asiakkuussuhteiden ylläpitäminen ja edistäminen on kuitenkin läsnä koko vaalikauden ajan. Poliitikko, joka kalastelee vain ääniä ei useinkaan ole pitkäikäinen. Politiikka vaatii paljon työtä ja kaikki työ ei ole pelkkää edustamista. Asiakassuhteiden ylläpitämisessä, eli yhteydenpidossa äänestäjiin ja muihin sidosryhmiin, asiakkuudenhallinta ohjelmisto on suuressa roolissa. Tietenkään ohjelma ei korvaa poliitikon henkilökohtaista yhteydenpitoa ja edustamista, mutta auttaa ylläpitämään kokonaisuuksia kasassa. Laadukas CRM-ohjelmisto on täydellinen apuri, jota poliitikko voi käyttää itse tai yhdessä avustajansa kanssa.

Digitaalinen asiakkuudenhallinta tekee poliitikon työstä tehokkaampaa

Tehokkaan ja poliitikon yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn asiakkuudenhallintaohjelmiston avulla poliitikolta vapautuu resursseja sinne, mikä on työn ydinaluetta, kuten vuorovaikutukseen äänestäjien ja kaikkien kansalaisten kanssa, yhteydenpitoon median ja muiden sidosryhmien kanssa ja tärkeään valmistelu- ja päätöstyöhön. Luonnollisesti kaikkea ei voi automatisoida, eikä se olekaan tarkoitus. Tekniikan avulla voidaan kuitenkin monet asiat hoitaa tekoälyn avulla. Loppujen lopuksi tärkeintä poliitikon asiakashallintaohjelmistossa on se, että se tukee poliitikkoa palvelemaan kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Saatat pitää myös...

travel-agency