Koti > Kotisivu > Politiikka

Siirtolaisuus ja politiikka

Viime vuosina Euroopassa on puhuttu runsaasti siirtolaisista ja Euroopasta turvapaikkaa hakevista henkilöistä. Itse asiassa tästä on tullut yksi merkittävimmistä poliittisista kiistoista monessa Euroopan maassa. Monet puolueet ovatkin profiloituneet maahanmuuttovastaisina, esimerkiksi Saksan Afp. Saksa onkin yksin niistä Euroopan maista, joissa maahanmuuttokeskustelu on käynyt erittäin kiihkeänä. Myös …

Kansalaisuus yksilön kannalta

Useimmilla ihmisillä on yksi kansalaisuus. Kansalaisuus vaikuttaa moneen asiaan. Yksilöä voidaan kohdella täysin erin tavalla riippuen siitä onko hänellä esim. Ranskan, Ecuadorin tai Sierra Leonen kansalaisuus. Joillakin ihmisillä voi olla useampi kansalaisuus, joidenkin maiden lainsäädäntö mahdollistaa nk. kaksoiskansalaisuuden. Yleisimmin kansalaisuuden saa syntyperän perusteella ( ius …

Kansalaisuus ja politiikka

Kansalaisuus koskettaa meitä kaikkea. Länsimaassa, kuten Suomessa, monet ihmiset eivät usein mieti kansalaisuuden merkitystä ja saattavat pitää sitä eräänlaisena itsestäänselvyytenä. Toisin tämä on sellaisella ihmisillä, joiden on vaikea matkustaa juuri mihinkään kansalaisuutensa vuoksi. Tämä on johtanut siihen, että jotkut matkustavat väärennetyillä matkustusasiakirjoilla. Tässä kirjoituksessa tarkastelen …

Konstruktionismi ja kansainvälinen politiikka

Toinen keskeisimmistä kansainvälisen politiikan teorioista on konstruktionismi. Konstruktionismi on tullut kansainväliseen politiikkaan vasta viime vuosina. Konstruktionismin mukaan kansainvälisessä politiikassa valtion ylivallan ja suvereenisuuden painottaminen ovat liioiteltuja. Konstruktionistit korostavat kansallisvaltion lyhyttä historiaa (Knutsen 1997, 279). Kansainväliseen politiikkaan konstruktionismia on muun muassa soveltanut Alexander Wendt. Wendtin kirja Social …

Realismi ja kansainvälinen politiikka

Realismi on ollut pitkään kansainvälisessä politiikassa hallitseva teoria. Realismille on ominaista luonnontieteille ominaisen objektiivisuuden jäljittely. Vaikka realismi ei ole sama kuin positivismi, on positivistinen ajattelu realismin taustalla. Realistista ajattelua sovelletaan huomattavasti kansainvälisessä politiikassa. Monet suurvallat näkevät kansainvälisen politiikan areenana, jossa valtiot kamppailevat keskenään elintilasta ja …

Mitä politiikka on?

Tässä politiikkaa käsittelevässä kirjoitussarjassa pohditaan politiikkaa osana yhteiskuntaa. Käyn läpi useita yhteiskunnan tuttuja ilmiöitä, kuten kansalaisuus, siirtolaisuus ja pohdin sitä, kuinka politiikka liittyy näihin. Tekstissä käydään läpi myös ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa. Aluksi kuitenkin usein esitetystä, helpolta kuulostavalta kysymykseltä, että mitä politiikka on? Varsin yleisesti …

travel-agency