Koti >

Älypuhelin poliitikon työvälineenä

Kaikilla meillä on tietynlainen kuva poliitikosta: hyvin pukeutunut ja tylsän asiallisesti puhuva mielipidevaikuttaja. Poliitikko on myös perinteisesti pyrkinyt pysymään erossa niin sanotusti tavallisen kansan huveista: onhan kyseessä parhaimmillaan kansanedustaja tai jopa ministeri, jonka jo perustuslain mukaan pitää käyttäytyä tavallista paremmin. Nykyään tätä jo syystäkin vanhentunutta …

Yritykset viime aikojen poliittisessa keskustelussa

Suurin osa meistä on töissä vieraan palveluksessa, joten yrityksien ja yrittäjien päivittäisiä haasteita ei aina tule ajatelleeksi. Totuus kuitenkin on, että yritykset luovat meille kaikille verotuloja, työtä ja hyvinvointia, joten yritykset pyörivät myös poliittisen keskustelun keskipisteessä. Tässä tekstissä tuomme muutamia näkökulmia siihen, miten yrityksiä on …

Millainen on hyvä poliitikko?

Politiikka on kevään 2019 puheenaihe, sillä Suomessa järjestetään kevään kuluessa sekä eduskuntavaalit että eurovaalit. Myös poliitikkojen henkilökohtaisista ominaisuuksista on puhuttu kevään aikana paljon, sillä politiikan parissa työskentelevät ovat henkilöinä hyvin erilaisia. Tässä artikkelissa pohdimme, millaiset tekijät ovat merkityksellisiä poliitikon menestyksen kannalta. Sivistynyt tietopankki Poliitikkojen odotetaan …

Työllistymisen monet muodot

Yhä useampi alansa ammattilainen ei ole enää suorassa työsuhteessa työnantajaansa ja eläkevirka jää monella pelkäksi haaveeksi. Perinteisen työsuhteen sijaan itsensä työllistäminen erilaisin yhtiömuodoin on nykypäivää useilla eri aloilla. Monilla rakennustyömailla häärii varsinaisen rakennuttajan ohella erilaisia alihankkijoita; kuten putkimiehiä, maalareita ja sähköasentajia. Järjestelystä hyötyvät sekä alihankkijat …

Politiikka ja pukeutuminen

Minkälainen pukeutuminen kuuluu mielestäsi eduskuntaan? Juhlava, asiallinen, vapaamuotoinen vai pukeutuminen kulloisenkin muotitrendin tai vuodenajan mukaan? Ensisijaisen tärkeää on, että on päivittäin huoliteltu ja siisti, joka vaatimuksena koskee henkilön koko ulkoista olemusta. Eduskunnassa edustetaan paitsi itseään, myös Suomen kansaa, jonka antamalla mandaatilla eduskunnassa työskennellään. Yhteenniputettuna pukeutumistyylin …

Myös Kiina on huomannut suomalaisen männyn ainutlaatuisuuden

Mikkelin Versowoodin sahan tuotantomäärää kasvatetaan päivittäin, sillä huonekaluteollisuuden vienti Aasiaan on jatkuvassa kasvussa. Sahausmäärän nousu on huomattavaa, eli yli 300 000 kuutioon 250 000 kuutiosta. Tehdas on investoinut noin 7 miljoonan euroa uuteen kuorimakoneeseen ja tukinsyöttäjään. Kotimaa toimii sahateollisuudessa edelleen päämarkkina-alueena. Versowood odottaa viennille kasvua …

Siirtolaisuus ja politiikka

Viime vuosina Euroopassa on puhuttu runsaasti siirtolaisista ja Euroopasta turvapaikkaa hakevista henkilöistä. Itse asiassa tästä on tullut yksi merkittävimmistä poliittisista kiistoista monessa Euroopan maassa. Monet puolueet ovatkin profiloituneet maahanmuuttovastaisina, esimerkiksi Saksan Afp. Saksa onkin yksin niistä Euroopan maista, joissa maahanmuuttokeskustelu on käynyt erittäin kiihkeänä. Myös …

Kansalaisuus yksilön kannalta

Useimmilla ihmisillä on yksi kansalaisuus. Kansalaisuus vaikuttaa moneen asiaan. Yksilöä voidaan kohdella täysin erin tavalla riippuen siitä onko hänellä esim. Ranskan, Ecuadorin tai Sierra Leonen kansalaisuus. Joillakin ihmisillä voi olla useampi kansalaisuus, joidenkin maiden lainsäädäntö mahdollistaa nk. kaksoiskansalaisuuden. Yleisimmin kansalaisuuden saa syntyperän perusteella ( ius …

Kansalaisuus ja politiikka

Kansalaisuus koskettaa meitä kaikkea. Länsimaassa, kuten Suomessa, monet ihmiset eivät usein mieti kansalaisuuden merkitystä ja saattavat pitää sitä eräänlaisena itsestäänselvyytenä. Toisin tämä on sellaisella ihmisillä, joiden on vaikea matkustaa juuri mihinkään kansalaisuutensa vuoksi. Tämä on johtanut siihen, että jotkut matkustavat väärennetyillä matkustusasiakirjoilla. Tässä kirjoituksessa tarkastelen …

Konstruktionismi ja kansainvälinen politiikka

Toinen keskeisimmistä kansainvälisen politiikan teorioista on konstruktionismi. Konstruktionismi on tullut kansainväliseen politiikkaan vasta viime vuosina. Konstruktionismin mukaan kansainvälisessä politiikassa valtion ylivallan ja suvereenisuuden painottaminen ovat liioiteltuja. Konstruktionistit korostavat kansallisvaltion lyhyttä historiaa (Knutsen 1997, 279). Kansainväliseen politiikkaan konstruktionismia on muun muassa soveltanut Alexander Wendt. Wendtin kirja Social …

travel-agency