Koti > Kotisivu > Uncategorized > Millainen on hyvä poliitikko?

Millainen on hyvä poliitikko?

Politiikka on kevään 2019 puheenaihe, sillä Suomessa järjestetään kevään kuluessa sekä eduskuntavaalit että eurovaalit. Myös poliitikkojen henkilökohtaisista ominaisuuksista on puhuttu kevään aikana paljon, sillä politiikan parissa työskentelevät ovat henkilöinä hyvin erilaisia. Tässä artikkelissa pohdimme, millaiset tekijät ovat merkityksellisiä poliitikon menestyksen kannalta.

Sivistynyt tietopankki

Poliitikkojen odotetaan tietävän paljon eri asioista, mutta toisaalta heidän odotetaan edustavan kansaa ja oltava jossain määrin samaistuttavia. Tässä on eräänlainen ristiriita: poliitikon odotetaan olevan hyvin sivistynyt, eräänlainen tietopankki mutta samalla kuitenkin edustavan kansaa parhaalla mahdollisella tavalla. Poliitikko, joka ei hallitse käyttämiään termejä, erottuu helposti joukosta ja hänet muistetaan. Toisaalta liian rahvaanomainen ja yleistävä puhetapa saattaa johtaa sanoman vääristymiseen.

Totuus on kuitenkin on, että ammattipoliitikot, kuten kansanedustajat, elävät hyvin erilaista arkea kuin niin sanotut tavalliset ihmiset. On siis odotuksenmukaista, ettei heillä välttämättä ole realistista käsitystä ihmisten arjesta. Tämän vuoksi he olevatkin aktiivisesti yhteydessä kansalaisiin ja kiertävät ympäri maata erilaisissa tapahtumissa. Merkittävä osa poliitikon työstä kuluukin erilaisissa tilaisuuksissa, kuten yritysvierailuilla, seminaareissa ja konferensseissa.

Persoonan merkitys

Suomalaisia pidetään melko vakavahenkisenä väkenä, ja räiskyviä persoonia ei juuri politiikan kentillä ole totuttu näkemään. Kun tällainen hahmo sitten ilmestyy politiikkaan, saa hän tyypillisesti paljon huomiota jo persoonansa takia. Tällaisessa tilanteessa vaarana on tietysti myös se, että hänen persoonansa menee hänen ammattitaitonsa esiin. Hyvin usein esimerkiksi julkisuudesta tutut ehdokkaat ovat esillä enemmän yksityiselämänsä kuin työnsä vuoksi. Politiikkaan siirtynyt koko kansan julkkis voi kuitenkin kääntää tilanteen edukseen ja käyttää julkisuutta omien poliittisten päämääriensä esilletuomiseen.

Sitä, millainen vaikutus kullakin persoonalla on äänestäjien käyttäytymiseen, voi olla vaikea arvioida. Samalla tavalla kuin yrityksille, myös puolueille voisi olla hyödyllistä toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely aika ajoin. Koko kansan tuntemat poliittiset gallupit voidaan usein muotoilla siten, että puolue saa niistä lopulta haluamansa tuloksen, mutta kansalaisten todellinen tyytyväisyys tai tyytymättömyys tulee paremmin esille avoimissa kysymyksissä.

Poliitikon koulutus

Vaalien alla keskustellaan usein siitä, millainen koulutus esimerkiksi kansanedustajiksi pyrkiviksi tulisi olla. Keskustelua herättää erityisesti se, voiko kansanedustajana toimia ilman akateemista koulutusta vai riittääkö kansan edustamiseen peruskoulupohja?

Merkittävällä osalla ammattipoliitikoista on korkeakoulututkinto, tyypillisesti yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden alalta. Poliitikkojen joukossa myös lääkäreitä ja eri alojen tutkijoina työskennelleitä henkilöitä. Koska päätettävät asiakokonaisuudet ovat jokseenkin monimutkaisia ja luettavat asiakirjat kielenä näkökulmasta melko mutkikkaita, on korkeakoulututkinto varmasti poliitikon työssä etu.

Ulkonäön rooli

Erityisesti naispoliitikot kohtaavat toisinaan paljon ulkonäköönsä kohdistuvaa arvostelua. Samoin kuin monissa muissakin työtehtävissä, myös politiikassa toimivilta odotetaan tietynlaista siistiä pukeutustapaa ja huoliteltua ulkoasua. Eduskunnassa miehet pukeutuvat tyypillisesti pukuun ja käyttävät myös kravattia, joskin viime vuosina osa poliitikoista on luopunut kravatin käytöstä. Naisten pukeutuminen on vapaampaa, mutta tyypillisesti poliitikkonaiset pukeutuvat siistiin housupukuun tai jakkupukuun. Persoona saa näkyä myös pukeutumisessa, mutta suomalaisessa poliittisessa kentässä on totuttu jokseenkin perinteiseen pukeutumistyyliin.

Hyvän poliitikon ainesosat

Menestynyt poliitikko on sopiva sekoitus asiantuntemusta, koulutusta ja uskottavaa persoonaa. Se, kenellä näitä on sopivassa suhteessa, mitataan lopulta vaaleissa. Asiantuntijuuden korostaminen sekä luonteva ja uskottava esiintyminen viitoittavat usein polkua poliittiseen menestykseen.

Saatat pitää myös...

travel-agency